• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Studnie mogą być różne, zależnie od wymogów gruntowo- wodnych na danym terenie. W wypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały porządnie rzeczową wydajność, a na obszarze nieruchomości już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. tuż przy domkach letniskowych montuje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego rodzaju studnie powinny mieć godziwą głębokość, aby rury osłonowe oraz filtracyjne odnalazły się w warstwie wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi instalowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są sfinalizowane obudową z kręgów betonowych lub z tworzywa sztucznego – wypróbuj studnia głębinowa szczecin. W tej obudowie znajduje się zwieńczenie rury osłonowej, szczegół pompy z przyłączem wodociągowym oraz zawory sprzyjające do kończenia przepływu wody w rurociągu oraz zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza mieć zamontowane takie sprzęty jak pompy głębinowe do zapewnienia dobrego ciśnienia w instalacji domowej i poboru dobrej ilości wody.

Categories: Inne

Comments are closed.